Αναρτήσεις

Προτεινόμενη ανάρτηση

Έκπτωση στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας για αγορές από το κατάστημα της ΑΒΕΑ

Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση – εμπορευματοποίηση. 7 η κεντρική δράση για το 2024.

Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου

Δελτίο Τύπου από την πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ στις 10/4/2024

Η Απεξάρτηση σε κίνδυνο

Χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συλλυπητήριο ψήφισμα

Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση – εμπορευματοποίηση. 5η κεντρική δράση για το 2024. Κυριακή 14 Απριλίου, 7:00 μ.μ.

Εγκύκλιος Γ.Γ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για επιβολή ποινών σε απεργούς διευθυντές/ντριες – προϊστάμενους/ές. Αναμενόμενο το νέο αυταρχικό ολίσθημα της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Οι αρνητές του διαλόγου επιτίθενται στους εκπαιδευτικούς με ολοκληρωτικές μεθόδους.

Νέα «τρομοκρατική» εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ για αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης - Στάση Εργασίας

Δημοφιλέστερες αναρτήσεις τελευταίων 30 ημερών

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΕ Χανίων 28 Μάρτη

Στάση Εργασίας - Τρίτη 26 Μάρτη

Ενισχύουμε τη βιβλιοθήκη του νοσοκομείου Χανίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΟΕ

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας αποτελεί την ένωση όλων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Συλλόγων Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Ελλάδας, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή των Συλλόγων Ελλήνων Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Εξωτερικού. Ιδρύθηκε το 1922. Μέλη της ΔΟΕ είναι σύλλογοι εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα. Σκοπός της Δ.Ο.Ε. είναι η βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου και η συμβολή στη βελτίωση όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού.

ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ) είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, τελεί υπό την αιγίδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και έχει έδρα στην Αθήνα. Σκοπός του είναι η επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση μελετών αντίστοιχων φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με ΑΕΙ, ειδικούς επιστήμονες ερευνητές, αντίστοιχους φορείς, σωματεία, επιστημονικές ενώσεις και εκδίδει το Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου.

ΑΔΕΔΥ

Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) είναι συνδικάτο των εργαζομένων του ελληνικού δημοσίου τομέα. Η ΑΔΕΔΥ ιδρύθηκε τον Μάιο του 1926 ως Συνομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδος η δραστηριότητα της οποίας ανεστάλη κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Μεταξά και επανιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1947 ως ΑΔΕΔΥ. Τα μέλη της ΑΔΕΔΥ αποτελούν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ. Ο αριθμός των μελών της υπολογίζεται σε περίπου 311.000 και συνολικά οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 565.454. Η συνομοσπονδία περιλαμβάνει 46 συνδικάτα. Υπάρχουν 47 περιφερειακά γραφεία. Η ηγεσία ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 17 μέλη. Η ΑΔΕΔΥ είναι μετά την ΓΣΕΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στην Ελλάδα. Η ΑΔΕΔΥ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων.